Zakład prowadzi na Wydziale Informatyki i Zarządzania specjalność

Projektowanie Systemów Informatycznych

Sondaż preferencji: pażdziernik 2014

Prezentacja - pdf

Prezentacja - pptZakład Systemów Zarządzania Wiedzą (ZSZW) jest jednostką organizacyjną Politechniki Wrocławskiej (PWr), działającą na Wydziale Informatyki i Zarządzania, w ramach Instytutu Informatyki (I-32).

Zakład został powołany w grudniu 2008 przez Dziekana Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. W jego skład wchodzi 10 pracowników naukowych: jeden profesor tytularny, jeden profesor PWr, czterech adiunktów, czterech asystentów oraz ośmiu doktorantów. Kierownikiem Zakładu jest Prof. dr hab. inż. Ngoc Thanh Nguyen.

Zakład Systemów Zarządzania Wiedzą prowadzi badania naukowe w zakresie zarządzania wiedzą, kolektywnej inteligencji, systemów wieloagentowych, systemów rekomendacyjnych oraz inteligencji obliczeniowej.

Stale przewodniczymy i współorganizujemy trzy międzynarodowe konferencje naukowe: ACIIDS, ICCCI oraz KES-AMSTA, których materiały są publikowane w ramach serii Springera LNCS/LNAI.

Ponadto kierujemy lub jesteśmy w komitetach redakcyjnych kilkunastu międzynarodowych czasopism naukowych:
a także serii wydawniczych książek:
Prowadzimy również zajęcia dydaktyczne na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach zaocznych. Sprawujemy także opiekę naukową nad doktorantami.